List of Roch Cup races held in Aspen

 

 

1946-1976

 

 

 

16-17.03.1946.                          1st Roch Cup

10-12.01.1947.                          2nd Roch Cup

06-07.03.1948.                          3rd Roch Cup

+13-14.03.1948.          North American Championships

12-13.03.1949.                          4th Roch cup

+19-20.03.1949.          North American Championships

23-25.02.1951.                          5th Roch  Cup & Nor Am Championships

23-24.02.1952.                          6th Roch Cup & SRMSA Championships

13-15.03.1953.                          7th Roch Cup & US championships

12-14.03.1954.                          8th Roch Cup & US championships

25-27.02.1955.                          9th Roch Cup

16-18.03.1956.                        10th Roch Cup

23-24.02.1957.                        11th Roch Cup

+01-03.03.1957.                      US Championships

06-08.03.1958.                        12th Roch Cup

06-08.03.1959.                        13th Roch Cup & US Championships

06-07.02.1960.                        14th Roch Cup

24-26.02.1961.                        15th Roch Cup

02-04.03.1962.                        16th Roch Cup

02-03.03.1963.                        17th Roch Cup

03-05.04.1964.                        18th Roch Cup

29-31.01.1965.                        19th Roch Cup

29-31.01.1966.                        20th Roch Cup

 

                                               

 

11-12.02.1967.                        21st Roch Cup

15-17.03.1968.                        22nd Roch Cup

14-16.02.1969.                        23rd Roch Cup & Bingham Cup

28.01-01.03.1970.                   24th Roch Cup

12-14.03.1971.                        25th Roch Cup & US championships 

05-08.02.1972.                        26th Roch Cup & US championships

03-05.02.1973.                        27th Roch Cup

31.01-01.02.1974.                   28th Roch Cup

+

14-17.03.1974.                        World Series

25-26.02.1975.                        29th Roch Cup

12-14.03.1976.                        30th Roch Cup

 

                        Other World Cup races held in Aspen

 

     08.03.1979.                                   

05-08.03.1981.

28.02-07.03.1982.

06-07.03.1983.

04-05.03.1984.

09-10.03.1985.

     08.03.1986.

07-08.03.1987.

08-07.03.1988.

17-19.02.1989.

08-10.03.1991.

14-15.03.1992.

     07.03.1993.

04-06.03.1994.

 

 

List of Major races by the resort