List  of Oberstauffen races    

 

     Stauffen Cup - Barbara Henneberger memorial

 

 

     05.01.1962.  Oberstauffen,          1st  International Stauffen Cup

04-05.01.1963. Oberstauffen,           2nd International Stauffen Cup

03-04.01.1964. Oberstauffen,           3rd International Stauffen Cup

02-03.01.1965. Oberstauffen,           4th International Stauffen Cup

 

07-08.01.1966. Oberstauffen,           1st  Barbara Henneberger memorial

07-08.01.1967. Oberstauffen,           2nd Barbara Henneberger memorial

05-06.01.1968. Oberstauffen,           3rd Barbara Henneberger memorial

03-04.01.1969. Oberstauffen,           4th Barbara Henneberger memorial

03-04.01.1970. Oberstauffen,           5th Barbara Henneberger memorial

08-09.01.1971. Oberstauffen,           6th Barbara Henneberger memorial

03-04.01.1972. Oberstauffen,           7th Barbara Henneberger memorial

 

     03.01.1977. Oberstauffen,           8th Barbara Henneberger memorial

                 05.01.1978. Oberstauffen,           13th International Stauffen Cup

                 08.03.1980. Oberstauffen,           14th International Stauffen Cup

                 13.01.1981. Oberstauffen,           15th International Stauffen Cup     

     09.02.1982. Oberstauffen,           9th Barbara Henneberger memorial

 

19-20.01.1986. Oberstauffen,         10th Barbara Henneberger memorial

 

     05.01.1992. Oberstauffen,         11th Barbara Henneberger memorial

 

 

 

List of Major races by the resort