List of Roch Cup races held in Aspen

 

 

1946-1976

 

 

 

  16-17.03.1946.                        1st Roch Cup

  10-12.01.1947.                        2nd Roch Cup

  06-07.03.1948.                        3rd Roch Cup

+13-14.03.1948.          North American Championships

  12-13.03.1949.                        4th Roch cup

+19-20.03.1949.          North American Championships

       23.02.1951.                        5th Roch  Cup

+24-25.02.1951.          North American Championships

  23-24.02.1952.                        6th Roch Cup & SRMSA Championships

  13-15.03.1953.                        7th Roch Cup & US championships

  12-14.03.1954.                        8th Roch Cup & US championships

  25-27.02.1955.                        9th Roch Cup

  16-18.03.1956.                      10th Roch Cup

  23-24.02.1957.                      11th Roch Cup

+01-03.03.1957.                      US Championships

  06-08.03.1958.                      12th Roch Cup

  06-08.03.1959.                      13th Roch Cup & US Championships

  06-07.02.1960.                      14th Roch Cup

  24-26.02.1961.                      15th Roch Cup

  02-04.03.1962.                      16th Roch Cup

  02-03.03.1963.                      17th Roch Cup

  03-05.04.1964.                      18th Roch Cup

  29-31.01.1965.                      19th Roch Cup

  29-31.01.1966.                      20th Roch Cup

  11-12.02.1967.                      21st Roch Cup

  15-17.03.1968.                      22nd Roch Cup

  14-16.02.1969.                      23rd Roch Cup

28.01-01.03.1970.                   24th Roch Cup

  12-14.03.1971.                      25th Roch Cup & US championships 

  05-08.02.1972.                      26th Roch Cup & US championships

  03-05.02.1973.                      27th Roch Cup

31.01-01.02.1974.                   28th Roch Cup

  25-26.02.1975.                      29th Roch Cup

  12-14.03.1976.                      30th Roch Cup

 

 

 

                        Later Aspen World Cup races

 

 

 

          08.03.1979.

     05-18.03.1981.

28.02-07.03.1982.

     06-07.03.1983.

     04-05.03.1984.                  

 

 

 

 

Major races by resort