List  of Oberstauffen races

           

Stauffen Cup - Barbara Henneberger memorial

 

 

 

 

     05.01.1962. Oberstauffen              1st International Stauffen Cup

04-05.01.1963. Oberstauffen             2nd International Stauffen Cup

03-04.01.1964. Oberstauffen             3rd International Stauffen Cup

02-03.01.1965. Oberstauffen             4th International Stauffen Cup

 

07-08.01.1966. Oberstauffen             1st  Barbara Henneberger memorial

07-08.01.1967. Oberstauffen             2nd Barbara Henneberger memorial

05-06.01.1968. Oberstauffen             3rd Barbara Henneberger memorial

03-04.01.1969. Oberstauffen             4th Barbara Henneberger memorial

03-04.01.1970. Oberstauffen             5th Barbara Henneberger memorial

08-09.01.1971. Oberstauffen             6th Barbara Henneberger memorial

03-04.01.1972. Oberstauffen             7th Barbara Henneberger memorial

     03.01.1977. Oberstauffen              8th Barbara Henneberger memorial


List of Major races by the resort