1960

 

 

 

 

15-17.01.1960. Kitzbuehel

 

 

 

 

 19th Hahnenkamm 

 

 

 

 

15.01.60.                                 Giant Slalom, men 

15.01.60.                                 Giant Slalom, women

16.01.60.                                 Downhill, men 

16.01.60.                                 Downhill, women

17.01.60.                                 Slalom, men  

17.01.60.                                 Alpine Combined, men

17.01.60.                                 Slalom, women          

17.01.60.                                 Alpine Combined, women

 

 

Major races of 1960.

List of Hahnenkamm races