1958

 

 

 

 

17-19.01.1958. Kitzbuehel

 

 

 

 

            17th Hahnenkamm 

 

 

 

 

17.01.58.                                 Giant Slalom, men 

17.01.58.                                 Giant Slalom, women

18.01.58.                                 Downhill, men 

18.01.58.                                 Downhill, women

19.01.58.                                 Slalom, men  

19.01.58.                                 Alpine Combined, men

19.01.58.                                 Slalom, women          

19.01.58.                                 Alpine Combined, women

 

 

Major races of 1958.

List of Hahnenkamm races